• 23 SIE 21

  Oferta praktyk/stażu na stanowisku Asystenta Prawnego

  Dział Prawny przedsiębiorcy z branży handlowej, działającego na rynku międzynarodowym, poszukuje studentki/studenta IV – V roku prawa (studia stacjonarne lub niestacjonarne), celem odbycia praktyk/stażu na stanowisku Asystenta Prawnego. Istnieje możliwość podjęcia współpracy od zaraz.

   

  Zadania Asystenta Prawnego:
  1. pomoc w prowadzeniu dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,
  2. dokonywanie analiz prawnych (prawo gospodarcze, handlowe, cywilne, pracy),
  3. przygotowywanie projektów pism, wewnętrznych dokumentów etc. (komunikacja również w języku angielskim),
  4. prowadzenie archiwizacji umów zawieranych przez spółkę,
  5. szeroko rozumiane wsparcie administracyjne Działu Prawnego.

   

  Oferta obejmuje:
  1. w razie owocnej współpracy – możliwość stałej współpracy po odbyciu praktyki lub stażu,
  2. możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy prawnika in-house w organizacji działającej na rynkach międzynarodowych, zdobycia doświadczenia w zakresie obsługi spółek handlowych,
  3. elastyczne godziny pracy dostosowane do grafiku zajęć.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z krótką informacją, zawierającą wyjaśnienie motywów zgłoszenia, na adres ld@tmtoys.pl (Legal Department), w terminie do 10 września 2021r. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru odpowiednich kandydatów przed upływem ww. terminu.

  W treści dokumentów aplikacyjnych prosimy złożyć oświadczenie następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych – „TM TOYS” sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Asystenta Prawnego.
  Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej. Jednocześnie wyrażam zgodę na kontakt ze mną pod wskazanym w dokumentach aplikacyjnych numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej.
  Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów w procesie rekrutacyjnym, dostępną na stronie internetowej Administratora”.

  Dane osobowe przetwarzane są przez 3 miesiące. W razie chęci uczestniczenia w dalszych rekrutacjach, prosimy wskazać taką informację w treści ww. oświadczenia.