REJESTRACJA ELEKTRONICZNA NA PROGRAM MOST

Rejestracja na semestr zimowy oraz zimowy i letni łącznie (cały rok akademicki) odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja, rejestracja na semestr letni od 30 października do 30 listopada.

Student musi uzyskać zgodę dziekana na udział w Programie MOST na wniosku, który może wydrukować bezpośrednio po zarejestrowaniu się.

Wniosek należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich

(Rektorat US, pokój 117)


Więcej informacji na stronie Działu Spraw Studenckich

 

pdf Regulaminu Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Accessibility Toolbar