• 05 PAŹ 21
    LEGALIS – zdalny dostęp

    LEGALIS – zdalny dostęp

    Uprzejmie informujemy o możliwości dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis spoza Sieci Kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego.

    Dane dostępowe dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zostały wysłane na służbowe adresy mailowe. Dane dostępowe dla studentów zostały przekazane Wydziałowemu Samorządowi Studenckiemu oraz starostom poszczególnych roczników i grup.