• 10 PAŹ 21
  Kursy językowe – dostęp do Platformy e-learning

  Kursy językowe – dostęp do Platformy e-learning

  Przypominamy o udostępnionej już Platformie z językowymi kursami e-learningowymi dla studentów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Platforma znajduje się pod adresem: https://e-studia.usz.edu.pl/login/index.php

  SPOSÓB LOGOWANIA:

  1. Klikamy w szary przycisk: „Zaloguj się za pomocą Office 365 US”
  2. Logujemy się za pomocą konta w domenie stud.usz.edu.pl lub usz.edu.pl (studenci i pracownicy)

  Informacja z hasłami dostępu dla studentów została przekazana starostom roku/grup, natomiast pracownikom dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym i pracownikom administracji hasła zostały przesłane na adresy e-mail.


  Aktywne kursy dla studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji US:

  • Business English
  • Practical English for Lawyers

  dostępne są pod adresem: https://e-studia.usz.edu.pl/course/index.php?categoryid=2


  Dostęp do kursów aktywny jest do 22 marca 2022 r.