• 15 LIS 19

    Konsultacje dydaktyczne dr K. Gmerek

    Informujemy, iż konsultacje dr. K. Gmerek zaplanowana na dzień 26 listopada br. zostają odwołane i będą odrobione w dniu 19 listopada br. godz. 15.15-16.00, pok 203.