Aktualne postępowania konkursowe

    • 29 LIS 17

    Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej

    Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.1842) i odpowiadają kryteriom wskazanym

    Czytaj więcej →

Zakończone postępowania konkursowe