Organizacje Studenckie

 • Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego "Lege Artis"

  Koło naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis” powstało z myślą o studentach, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego.

  W swojej działalności skupiamy się głównie na zagadnieniach:
  – szeroko rozumianego prawa cywilnego,
  – postępowania cywilnego,
  – oraz prawa medycznego.

  Na naszych spotkaniach poruszane są tematy, które w praktyce budzą wiele kontrowersji. Koło „Lege Artis” reaktywowało swoją działalność w roku akademickim 2014/2015.
  Naszym opiekunem naukowym jest dr Aleksandra Klich.

  Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane członkostwem do kontaktowania się z nami poprzez maila: legeartis.wpiaus@gmail.com lub facebooka: @kolonaukowelegeartis. Śledźcie nasze wydarzenia i zachęcajcie znajomych do polubienia naszej strony!!!

 • Koło Naukowe Nauk Penalnych Ultima Ratio

  KNNP Ultima Ratio
  Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” jest to organizacja studencka działająca od 2012 r. przy Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, skupiająca w swych szeregach osoby zainteresowane naukami penalnymi, a zwłaszcza prawem karnym materialnym i procesowym, kryminologią, kryminalistyką oraz medycyną sądową.

  Prowadzenie działalności naukowej i kulturowej wśród społeczności akademickiej oraz propagowanie wiedzy z zakresu nauk penalnych są głównymi celami działalności Koła. Cele te realizowane są zwłaszcza poprzez organizację konferencji naukowych, debat, wykładów naukowych, szkoleń oraz konkursów tematycznych dla braci studenckiej.

  Niezwykle istotny jest aspekt samodoskonalenia się członków Koła, który jest realizowany poprzez organizację sesji lokalnych oraz uczestnictwo w konferencjach ogólnopolskich odbywających się w innych ośrodkach akademickich, a nadto dzięki partycypowaniu w tworzeniu czasopism i monografii naukowych oraz możliwości uczestnictwa w wyjściach do miejsc związanych z praktyczną stroną nauk penalnych.

  Opiekun Koła:
  dr Małgorzata Żbikowska, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  Kontakt: ultimaratio.wpiaus@gmail.com

 • Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS

  KNPF FiskUS

  Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS zajmuje się szeroko pojmowaną problematyką prawa finansowego, podatkowego bankowego.

  Opiekunem koła jest doktora Ewa Kowalewska, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego WPiA US

  Kontakt: fiskus@mec.univ.szczecin.pl

 • Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska

  Loko KNPOŚ

  Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pracą w kole do zgłaszania się na adres poczty koła: knpos.wpia.szczecin@gmail.com

  Koło Naukowe Prawa Ochrony środowiska działa pod opieką merytoryczną prof. M Górskiego, natomiast jego opiekunem jest dr A. Ogonowska.

  Statutowymi celami i zadaniami koła są:
  1. edukacja studentów w zakresie prawa ochrony środowiska,
  2. promowanie Uczelni,
  3. prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych,
  4. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów Uczelni,
  5. rozwijanie międzynarodowych kontaktów, poprzez współpracę naukową,
  6. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,
  7. zawiązywanie współpracy ze studentami z innych wydziałów Uczelni oraz z innych uczelni w kraju, celem organizowania wymian poglądów, wspólnych konferencji, przedsięwzięć naukowo-badawczych.

   

  ZAPRASZAMY!

 • Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego

  KNPRiS Cor Civilia

  Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego zostało zarejestrowane dnia 2 września 2013 roku. Opiekunem Koła Naukowego jest Pani dr Katarzyna Anna Dadańska.

  Naszym celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, rozwijanie umiejętności organizacyjnych członków Koła oraz promowanie naszej Uczelni. Cele te chcemy realizować m. in. poprzez organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji oraz publikowanie artykułów naukowych.

  Członkami Koła mogą być wszyscy studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Kontakt: kolo.pris.wpiaus@gmail.com

 • Administracyjne Koło Naukowe

  Administracyjne Koło Naukowe powstało w grudniu 2012 roku z inicjatywy studentów III roku prawa. Pomysłodawcą stworzenia AKN był Patryk Madej.

  AKN jest zrzeszeniem studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zainteresowanych prawem administracyjnym. AKN działa przy Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, a jego opiekunem naukowym jest dr hab. prof. US Aleksandra Monarcha-Matlak.

  Działalność Administracyjnego Koła Naukowego to przede wszystkim przygotowywanie projektów związanych z szeroko rozumianym prawem i postępowaniem administracyjnym. Są to konferencje, warsztaty, spotkania.

  Kontakt: akn.wpia.us@gmail.com

  Profil na Facebooku:  https://www.facebook.com/AKN.WPiAUS/

 • Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Publicznego

  KNPGP

  W roku 2012 rozpoczęło działalność Koło Naukowe Prawa Gospodarczego Publicznego, którego Opiekunem jest prof. US, dr hab. Rajmund Molski. Zadania statutowe Koła skupiają się wokół szerzenia wiedzy na temat prawa gospodarczego publicznego oraz rozwijania życia naukowego, także poprzez rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi. Koło chce realizować te cele poprzez organizację debat i konferencji naukowych, organizację szkoleń i paneli dyskusyjnych, działalność naukową i kulturalną, współpracę z organizacjami studenckimi a także współpracę z podmiotami gospodarczymi.

  Kontakt: knpgpszczecin@gmail.com

 • Koło Naukowe ProLepsis

  KN ProLepsis

  Koło Naukowe Prolepsis zajmuje się problematyką interpretacji (wykładni) prawa i redagowania tekstów prawnych. W obszarze zainteresowań jego członków znajdują sie także inne zagadnienia z szeroko pojmowanej teorii prawa, metodologii prawa i prawoznawstwa. Nasze spotkania mają charakter teoretyczno-merytoryczny. Wszystko po to, by móc jak najlepiej potrafić w praktyce zastosować dyrektywy interpretacyjne, którymi rządzi się wykładnia prawa. Umiejętność odtwarzania norm prawnych z przepisów prawnych, którą nabędziemy po naszych spotkaniach, z pewnością okaże się niezbędna w dalszym toku studiów, jak i w pracy zawodowej.
  Pojęcia rozczłonkowania syntaktycznego i treściowego norm w przepisach prawnyc, quasi-idiomatyczności wyrażeń tekstu prawnego, kondensacji norm w przepisach prawnych nie będą nam obce (i straszne)!

  Kontakt: prolepsis@mec.univ.szczecin.pl

 • Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego

  KNPST

  Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego działa od stycznia 2015 r. pod opieką dr Ewy Koniuszewskiej.

  Celem działalności Koła jest:

  1. pogłębianie (upowszechnianie) wiedzy prawniczej, zwłaszcza z zakresu prawa samorządu terytorialnego, a także pozostających z nim w związku innych dziedzin nauk prawno-administracyjnych;

  2. wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym;

  3. prowadzenie prac badawczych w celu nabycia  przez członków Koła znacznego stopnia samodzielności poznawczej;

  4. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła;

  5. propagowanie tematyki samorządu terytorialnego w środowisku studenckim;

  6. współpracę  z  innymi  kołami  naukowymi,  zajmującymi  się problematyką samorządu terytorialnego.

  Realizacja tego celu następuje przez: inicjowanie i organizowanie spotkań o charakterze naukowym i konferencji naukowych; przygotowywanie publikacji naukowych; współpracę z instytucjami zajmującymi się problematyką samorządu terytorialnego; kontakty naukowe ze środowiskami prawniczymi w kraju i za granicą; współpracę z innymi organizacjami studenckimi; organizowanie konkursów o tematyce związanej z działalnością Koła.

   

  Kontakt: kn.samorzad@gmail.com

 • Koło Naukowe „CogitUS” im. Dostojewskiego, Sołżenicyna i Tołstoja

  KN CogitUS

  Zajmujemy się etyką i filozofią prawa oraz etyką zawodów prawniczych, ale nie tylko! Interesują nas zagadnienia pryncypialne, jak i te bardziej złożone. Interesuje nas człowiek i to, co człowiek jest w stanie stworzyć. Jesteśmy ludźmi z pasją, którzy nie boją się wyrażać swoich poglądów, a czasem nawet się pokłócić. Lubimy analizować i odkrywać nowe obszary, opierając się na różnych aspektach np. prawa, psychologii, filozofii. Naszymi patronami są Dostojewski, Sołżenicyn i Tołstoj – znakomici pisarze artyści, ale i ludzie, którzy szerokim spektrum swojego umysłu, milowym krokiem wyprzedzili rzeczywistość.

  Kontakt: cogit.us@op.pl

 • Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego

  KNPCiH

  Koło naukowe powstało w dniu 17 lipca 2012 r. pod nazwą Koło Naukowe Prawa Handlowego. Opiekunem Koła od momentu powstania do dnia 22 stycznia 2017 r. był Pan prof. dr hab. Zbigniew Kuniewicz.

  Od 23 stycznia 2017 r. funkcję opiekuna sprawuje
  dr Katarzyna Malinowska-Woźniak.

  W trakcie działalności w latach 2012 – 2013 koło organizowało spotkania naukowe, debaty, dyskusje.
  Obecnie koło naukowe zostało reaktywowane pod nazwą Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego.

  Celami i zadaniami Organizacji są:
  1) edukacja studentów w zakresie prawa cywilnego i handlowego,
  2) promowanie Uniwersytetu Szczecińskiego,
  3) prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych,
  4) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów Uczelni,
  5) rozwijanie międzynarodowych kontaktów, poprzez współpracę naukową,
  6) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,
  7) zawiązywanie współpracy ze studentami z innych wydziałów Uczelni oraz z innych uczelni w kraju, celem organizowania wymian poglądów, wspólnych konferencji, przedsięwzięć naukowo-badawczych.

  Kontakt: kolonaukowe.prawohandlowe@gmail.com

 • Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji

  Opiekun koła: mgr Michał Wojdała

 • Koło Naukowe Teoretyków Suicydologii

  Koło Naukowe Teoretyków Sucicydologii - Logo Celem naukowym koła Teoretyków Suicydologii jest analiza zjawiska samobójstwa (m.in.)  z perspektywy prawnej, kryminologicznej, kryminalistycznej, psychologicznej, psychiatrycznej i socjologicznej.

  O tym, że zjawisko samobójstwa jest problemem zasługującym na pogłębioną analizę nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wskazać wystarczy, że co roku śmiercią samobójczą ginie w Polsce około 5-6 tysięcy osób, a około 9-10 tysięcy osób usiłuje odebrać sobie życie (zob. Statystyki policyjne, http://statystyka.policja.pl/). Gdy dodamy do tego dane WHO, z których wynika, że: 1) co roku milion ludzi odbiera sobie życie; 2) samobójstwo stanowi drugą, co do częstości występowania, przyczynę śmierci osób w wieku od 15 do 19 roku życia, a trzecią – w przypadku grupy wiekowej od 15 do 44 roku życia; oraz, że 3) w roku 2020 samobójstwa mogą stanowić nawet 2,4% wszystkich „chorób”, od razu stwierdzimy, że dyskutowane zjawisko (zjawisko samobójstwa) stanowi istotny problem społeczny, wart zainteresowania przedstawicieli wszystkich nauk,  w tym także – przedstawicieli nauk prawnych (zob. Public health action for the prevention of suicide: a framework, WHO 2012). Zaryzykować można nawet stwierdzenie, że częstość występowania rzeczonego zjawiska, pojawiające się na jego gruncie pole do nadużyć, godzenie samobójcy w najwyższe – przynajmniej w przekonaniu znakomitej większości społeczeństwa – dobro, jakim jest życie człowieka, a nadto fakt, że próby samobójcze podejmują coraz to młodsze osoby, wymuszają wręcz podjęcie przez prawników głębszej, niż to się czyniło dotychczas, refleksji nad dyskutowaną problematyką.

   

  Spotkania Koła Naukowego oraz inne podejmowane w jego ramach inicjatywy mają przy tym za zadanie nie tylko rozwijanie wiedzy członków Koła (i pozostałych członków społeczności akademickiej), ale również realizację celów zgodnych z celami Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (zob. Statut PTS, http://suicydologia.org/statut/), konkretniej zaś:

  1. działanie na rzecz afirmacji życia i poprawy jego jakości;
  2. przeciwdziałanie dehumanizacji życia i degradacji wartości człowieka;
  3. wpływanie na wzrost świadomości zagrożeń społecznych i indywidualnych, w tym suicydogennych, jakie niesie ze sobą rozwój współczesnej technologiczno-informatycznej cywilizacji;
  4. organizowanie konferencji naukowych dla członków Koła i osób zajmujących się praktycznie i teoretycznie problemami suicydologicznymi.

  W roku akademickim 2017/2018 Koło zamierza podjąć szereg działań zmierzających do zrealizowania wskazanych wyżej celów, w szczególności zaś zamierza zorganizować kilka konferencji naukowych (pierwsza konferencja winna się odbyć na początku 2018 roku), warsztatów oraz spotkań z zaproszonymi gośćmi (Koło podejmie próbę zaproszenia do Szczecina uznanych specjalistów z zakresu suicydologii, w tym przede wszystkim przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego).

   

  e-mail: konrad.burdziak@usz.edu.pladamandrzejkurek@gmail.com

  Opiekun koła: dr Konrad Burdziak

 • Koło Naukowe Prawa Sportowego

  Czy bokser może zostać oskarżony pobicie innego boksera w trakcie gali bokserskiej albo czy brutalny faul kończący karierę napastnika może zostać uznany za przestępstwo ? Czy FIFA może działać niezależnie od władz państwowych ? Jaką odpowiedzialność ponoszą kluby piłkarskie za ataki pseudokibiców na piłkarzy ? Jak może wyglądać kontrakt menedżerski ? Jak wygląda opodatkowanie sportowców ? Czy zawodowi sportowcy uprawiają sport czy prowadzą działalność gospodarczą ? Te i inne pytania należą do szeroko rozumianego prawa sportowego, które jak widać cechuje interdyscyplinarność i nieszablonowe podejście do norm prawnych wymagające znajomości prawa, ekonomii i oczywiście sportu. Stąd, credo Koła Naukowego Prawa Sportowego brzmi nie ma takiego pytania prawnika o sport, na które jest łatwa odpowiedź.

   

  Kontakt: lukasz.dubinski@wpiaus.pl

  Opiekun Koła: dr Łukasz Dubiński

 • Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego

  Opiekun koła: dr Ewa Milczarek

 • Koło Naukowe Cives Romani

  Cives Romani Logo

  Studenckie Koło Naukowe Cives Romani jest organizacją studencką działającą przy Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych od 7 czerwca 2017 r.

  Opiekunem naukowym Koła jest Pan dr Maciej Kubala.

  Przedmiotem zainteresowań Członków Koła jest prawo rzymskie i kultura antyczna.

  Kontakt: civesromanius@gmail.com

 • Koło Naukowe Prawa Karnego

  Koło Naukowe Prawa Karnego działa w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zostało utworzone decyzją Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w lutym 2020 r.

  Opiekunem Naukowym Koła jest dr Konrad Burdziak, adiunkt i członek Zespołu Badawczego Prawa Karnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, zaś funkcję Opiekuna Merytorycznego pełni dr Mariusz Nawrocki, adiunkt i członek Zespołu Badawczego Prawa Karnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Działalność Koła ma na celu zrzeszanie osób zainteresowanych prawem karnym (w szczególności materialnym) poprzez organizację spotkań, wykładów a także konferencji naukowych. Poprzez umożliwienie naukowego rozwoju studentom i doktorantom zainteresowanym prawem karnym, chcemy stworzyć przestrzeń opartą na rzetelnej debacie, spójnej metodologii oraz wspólnym zaangażowaniu w naukę prawa karnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Naszą misją jest uczestniczenie w kształtowaniu szczecińskiej szkoły prawa karnego.

  facebook: https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Prawa-Karnego-WPiA-USz-100207038280094/

  e-mail: prawokarneusz@gmail.com

  Opiekun Koła: dr Konrad Burdziak
  adres e-mail: konrad.burdziak@usz.edu.pl

 • Szczeciński Klub Debat

  SzczKlDebat

  Szczeciński Klub Debat zajmuję się propagowaniem idei debat w Szczecinie jak i na terenie całego Pomorza Zachodniego. Debatą nazywamy uporządkowany format dyskursu publicznego, tak samo o debacie możemy powiedzieć „sztuką rozmowy ”. Spotkania SKD opiewają o zdobywanie umiejętności argumentacji, nauk o wystąpieniach publicznych oraz sztuką retoryczną i erystyczną.  Uczestniczmy w takich projektach jak Turnieje IPN czy Team Europe  „art of the debate”. Szkolimy także i jesteśmy sędziami w ramach debat szkół średnich i akademickich. Bierzmy udział w największym turnieju debat w Polsce jakim są Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich lub Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Okfordzkich.

  Kontakt: skdebat.us@gmail.com

Studenckie Koła Naukowe