• Materiały dla studentów

  W przygotowaniu

 • Pracownicy

  dr hab. Małgorzata Ofiarska
  profesor US, Kierownik Katedry, Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia malgorzata.ofiarska@wpiaus.pl

  dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska
  profesor US
  k.swiech-kujawska@wpiaus.pl

  dr Ewa Koniuszewska
  adiunkt
  ewa.koniuszewska@wpiaus.pl

  dr Wioleta Baranowska-Zając
  adiunkt
  w.baranowska-zajac@wpiaus.pl

Accessibility Toolbar