• 05 GRU 19

  IX edycja Konkursu w ramach programu Diamentowy Grant – wnioski o przyznanie dofinansowania

  Uprzejmie informujemy, że od 26 listopada br. do 27 stycznia 2020 składać wnioski w IX edycji konkursu  w ramach programu Diamentowy Grant.
  Program adresowany jest do osób, które w roku składania wniosku ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub ukończyły studia pierwszego stopnia.

  Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

  UWAGA! wniosek o przyznanie dofinansowania wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

  Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu OSF plik w formacie PDF musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny).
  W związku z tym przed jego wysłaniem wniosek należy przesłać do Działu Nauki i Projektów Naukowych US w celu uzyskania wymaganego podpisu kwalifikowalnego.

  WAŻNE: wnioski proszę przesyłać do Działu Nauki i Projektów Naukowych US (administracja Rektorska) najpóźniej do dnia 20 stycznia 2020 r.

   

  Z wyrazami szacunku,
  mgr Joanna Sotek

  Kierownik Sekcji ds. Nauki
  Instytut Nauk Prawnych
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytetu Szczecińskiego