• 07 LIP 20

  IV r. SSP – Wyniki zapisów na wersję przedmiotu Międzynarodowe prawo prywatne

  Uprzejmie informujemy, że na V roku stacjonarnego Prawa w roku akademickim 2020/2021 przedmiot MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE będzie realizowany w dwóch wersjach:


  1) w wersji problem-based learning – utworzyła się jedna grupa złożona z 30 osób, które jako pierwsze zapisały się na tę wersję przedmiotu (lista studentów, zapisanych na wersję PBL)

  2) w wersji klasycznej – dla pozostałych studentów (również tych, którzy nie wzięli udziału w zapisach)


  Grupa – Międzynarodowe prawo prywatne w wersji problem-based learning (30 osób):

  1. 217935
  2. 218365
  3. 218367
  4. 218561
  5. 218368
  6. 219370
  7. 216809
  8. 218122
  9. 218389
  10. 218390
  11. 218405
  12. 218412
  13. 218421
  14. 217635
  15. 218439
  16. 218446
  17. 218448
  18. 218454
  19. 218002
  20. 210603
  21. 218472
  22. 218473
  23. 218495
  24. 218507
  25. 216748
  26. 195941
  27. 216802
  28. 216755
  29. 207012
  30. 218538