• 10 LIP 18

    IV r. NSP – PBL / Wersja Klasyczna, NSP sem. X

    Wyniki zapisów na wersję przedmiotu Międzynarodowe prawo prywatne

    Uprzejmie informujemy, że na V roku niestacjonarnego Prawa w roku akademickim 2018/2019 przedmiot MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE będzie realizowany jedynie w wersji klasycznej.