• 22 LIS 23
  IV Konferencja Naukowa „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” im. Profesora Stanisława Czepity

  IV Konferencja Naukowa „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” im. Profesora Stanisława Czepity

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej IV. Konferencji Naukowej pt. O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa, im. Profesora Stanisława Czepity. Odbędzie się ona w formule zdalnej w dniach 23 i 24 listopada br. 

  Przedsięwzięcie to zgromadzi prelegentów z różnych ośrodków akademickich, by dyskutować o doniosłych problemach prawoznawstwa. Panel I, prowadzony przez prof. Marka Zirk–Sadowskiego i prof. Jerzego Zajadłę, będzie dotyczył refleksji o tym, jak współcześnie pojmujemy koncepcje naszych mistrzów i jak możemy koncepcje te wykorzystać do badania współczesnych problemów prawa i prawoznawstwa. Mamy nadzieję, że będzie to forum wymiany poglądów i doświadczeń na temat różnorodności prawoznawstwa.

  Drugą część konferencji będzie dotyczyła zagadnienia wykładni konstytucji z perspektywy teorii prawa i konstytucjonalistów, pod przewodnictwem prof. Agnieszki Bień-Kacały. Przedstawione zostaną różne koncepcje odnoszące się do zagadnienia interpretacji konstytucji, rozważania na temat jej przyszłości oraz wpływu wspólnych tradycji konstytucyjnych na proces wykładni.

  Ważnym punktem programu będzie również panel pod przewodnictwem prof. dr hab. Leszka Leszczyńskiego, który skoncentruje się na aktualnych problemach teorii i filozofii prawa.

  Kolejnego dnia (24 listopada br.) natomiast odbędzie się panel międzynarodowy. Usłyszymy wówczas prelegentów z wielu uznanych uczelni świata.


  PROGRAM KONFERENCJI


  Serdecznie zapraszamy! 


  Rejestracja:


  Konferencja Naukowa Młodych (24 listopada br.): https://bit.ly/czepitamlodych

  Więcej informacji: https://bit.ly/czepita4fb

Accessibility Toolbar