• 11 STY 19

  Informacja o zamiarze powołania Katedry Prawnej Ochrony Rodziny

  Szanowni Państwo,

  Informuję, że działając za wiedzą Dziekana naszego Wydziału dr hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza zamierzam utworzyć nową katedrę, której nazwa ma brzmieć: Katedra Prawnej Ochrony Rodziny.

  Osoby, które chciałyby kontynuować swą drogę zawodową w tej katedrze, a także wszystkich zainteresowanych projektem, zapraszam do rozmowy. Jest to bowiem zagadnienie za szerokie, by je próbować poruszyć w komunikacie.

  Z poważaniem,
  dr hab. prof. US Marek Andrzejewski.