• 10 LIP 18

  III r. SSP – Zapisy na seminaria

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 12 do 20  lipca 2018 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na seminaria magisterskie, realizowane od czwartego roku studiów w roku akademickim 2018/2019.

  Zapisy rozpoczną się 12 lipca o godzinie 0.00 i zakończą 20 lipca o godzinie 23.59.

  Limit miejsc w grupie każdego z promotorów wynosi 10 osób.

  Student wybiera promotora z podanej poniżej listy, wpisując w polu „preferencje promotora” odpowiednią liczbę: 1 oznacza promotora, którego student wybiera w pierwszej kolejności, liczba najwyższa – promotora wybieranego w ostatniej kolejności.

  Student może w ten sposób dokonać wyboru kolejności wszystkich promotorów lub tylko niektórych.

  Przypisanie studenta do określonego promotora jest wypadkową dwóch wartości: liczby podanej przez studenta w polu „preferencje promotora” oraz średniej ważonej z ocen. Średnia ważona z ocen jest obliczana ze średniej arytmetycznej z całości dotychczasowych studiów (za semestry od I do V – 0,8) oraz średniej arytmetycznej za semestr V (0,2).

  Studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora drogą elektroniczną w terminie zapisów, po tym terminie zostaną z urzędu zapisani do promotorów, u których będą wolne miejsca.

  Lista promotorów uprawnionych do prowadzenia seminarium magisterskiego w roku akademickim 2018/2019 na czwartym roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo:

  1. prof. zw. dr hab. SŁUGOCKI JANUSZ, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
  2. prof. zw. dr hab. GÓRSKI MAREK, Katedra Prawa Ochrony Środowiska
  3. prof. zw. dr hab. BAŁABAN ANDRZEJ, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej
  4. prof. dr hab. POHL ŁUKASZ, Katedra Prawa Karnego
  5. prof. dr hab. ŁASKI PIOTR, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
  6. dr hab. prof. US, BARCZAK ANNA, Katedra Prawa Ochrony Środowiska
  7. dr hab. prof. US ŚWIĘCH-KUJAWSKA KATARZYNA, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
  8. dr hab. prof. US POLICASTRO PASQUALE, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej
  9. dr hab. prof. US NIZIOŁ KRYSTYNA, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego
  10. dr hab. prof. US MONARCHA-MATLAK ALEKSANDRA, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
  11. dr hab. prof. US MOLSKI RAJMUND, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego
  12. dr hab. prof. US GAJDA EWA, Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych
  13. dr hab. prof. US FLAGA-GIERUSZYŃSKA KINGA, Katedra Postępowania Cywilnego
  14. dr hab. prof. US CIAPAŁA JERZY, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej
  15. dr hab. prof. US KUNIEWICZ ZBIGNIEW, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
  16. dr hab. prof. US ANDRZEJEWSKI MAREK, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
  17. dr hab. prof. US SOKOŁOWSKA DOROTA, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
  18. dr hab. WACINKIEWICZ DANIEL, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego
  19. dr CAŁA-WACINKIEWICZ EWELINA, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
  20. dr hab. NEKROŠIUS VYTAUTAS, Katedra Postępowania Cywilnego