• 07 LIP 20

  III r. SSP – Wyniki zapisów na moduły przedmiotów

  Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych zapisów na zajęcia do wyboru,  w roku akademickim 2020/2021  na IV i V roku studiów stacjonarnych spośród sześciu MODUŁÓW (oznaczonych literami A, B, C, D, E, F), realizowane będą dwa: moduł B i C.

  Studenci, którzy nie dokonali wyboru, a także Ci którzy zapisali się na inne moduły, zobowiązani są do dokonania wyboru spośród modułu B i C – poprzez złożenie podania w innych sprawach w Dziale Obsługi Studenta albo poprzez przesłanie maila, wskazującego wybór jednego z w/w modułów na adres mailowy: dos.narutowicza@usz.edu.pl, najpóźniej do 15 lipca br. Po tym terminie Dział Obsługi Studenta przypisze niezapisanych studentów automatycznie do jednego z w/w modułów.

  Przy wysyłaniu informacji dotyczącej wyboru, uprzejmie prosimy o wskazanie informacji na co byli Państwo zapisani w pierwszym zapisie.

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2017/2018.

  UWAGA.  Dla studentów, którzy dokonali już zapisu na moduł B i C – wybór jest wiążący.