• 04 MAJA 22
  „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce” – II OKN im. dra Macieja Kłodawskiego (11-12 maja 2022 r.)

  „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce” – II OKN im. dra Macieja Kłodawskiego (11-12 maja 2022 r.)

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, we współpracy z Polskim Towarzystwem Legislacyjnym ma zaszczyt zaprosić do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. dra Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”, która odbędzie się 11 i 12 maja 2022 roku w zdalnej formule.

  W ramach Konferencji odbędą się 4 panele eksperckie oraz 2 panele młodych, w czasie których wystąpią doktoranci oraz studenci.


  PROGRAM konferencji (kliknij tutaj)


  Rejestracja uczestników biernych (kliknij tutaj)

  Konferencja stanowi kolejną odsłonę przedsięwzięcia naukowego rozpoczętego z myślą o uczczeniu pamięci naszego zmarłego Kolegi dr. Macieja Kłodawskiego – cenionego teoretyka prawa, którego centrum zainteresowań badawczych stanowiła problematyka legislacji. Technika projektowania aktów normatywnych jest subtelną sztuką nadawania myślom właściwej formy prawnej i stoi ona w służbie sprawności porozumienia się prawodawcy z adresatami norm prawnych. Wypracowanie efektywnych rozwiązań w tym względzie służy możliwości wystąpienia prawa odnoszącego równie pożyteczne skutki.

  Tegoroczne wydarzenie naukowe zbiega się w czasie z XX. rocznicą przyjęcia zasad techniki prawodawczej we współczesnej formule. Ta okrągła rocznica skłania do podjęcia refleksjinad efektywnością funkcjonowania tych dyrektyw w polskim prawodawstwie. W doktrynie prawniczej odniosły się do tych reguł liczne pytania: o ich status, efektywność, spójność czy zasadność funkcjonowania.

  Inicjatywa zorganizowania konferencji naukowej realizowana jest przy współudziale Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, którego Doktor Maciej Kłodawski był wieloletnim i aktywnym członkiem. Sprawozdanie z poprzedniej edycji (tutaj). 

Accessibility Toolbar