• 19 STY 22
  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „O kształceniu prawników – między tradycją a innowacyjnością”

  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „O kształceniu prawników – między tradycją a innowacyjnością”

  Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. O kształceniu prawników – między tradycją a innowacyjnością, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 roku w formule zdalnej.   

  Wydarzenie jest kontynuacją Konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji US 27 stycznia 2021 roku. Wówczas wiodące zagadnienie brzmiało diagnoza i wyzwania. Zamiarem organizatorów jest, aby podczas kolejnej edycji Konferencji rozważyć, które elementy tradycji kształcenia prawników powinniśmy współcześnie utrzymać i kontynuować, a od których powinniśmy odstąpić na rzecz innowacyjnych rozwiązań.

  Wydaje się, że warto jeszcze raz zastanowić się nad specyfiką potrzeb współczesnej młodzieży akademickiej, której solenny obowiązek wykształcenia spoczywa na naszych barkach. Organizatorzy już po raz drugi zamierzają stworzyć przestrzeń do dyskusji o współczesnych problemach dotyczących kształcenia prawników na uczelniach wyższych w Polsce. Tym razem proponujemy, aby rozważyć te problemy przez ustalenie zakresu tradycyjnych aspektów kształcenia, które powinny pozostać w metodologii procesu kształcenia, a które powinny ustąpić miejsca innowacyjnym rozwiązaniom.

  Program konferencji: 
  https://bit.ly/ksztalcenie2022_program

  Udział w konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji przez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: https://bit.ly/ksztalcenie2022-rejestracja.

  Na zgłoszenia czekamy do dnia 18 stycznia 2022 roku.