• 25 CZE 20

  I r. SSP – Zapisy na przedmiot w wersji PBL

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2020 r.  zostaną uruchomione (poprzez Platformę Studenta) zapisy na przedmiot  Międzynarodowe prawo publiczne, prowadzony w dwóch wersjach: klasycznej i problem-based learning.

  Przedmiot ten będzie realizowany w semestrze zimowym w roku 2020/2021. Studenci dokonują wyboru wersji przedmiotu.

   

  Warunkiem uruchomienia przedmiotu w wersji problem-based leaning  jest wybranie go przez co najmniej 30 studentów.

  W wyniku zapisów może zostać utworzona jedna grupa licząca maksymalnie 30 osób.

  Kryterium decydującym o uczestnictwie w grupie jest kolejność zapisów.

   

  Zapisy rozpoczną się 29 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 2 lipca br.  o godzinie 23.59.

  Sylabusy do przedmiotów do wyboru znajdują się na stronie Wydziału w zakładce: Dla Studentów / Sylabusy / Prawo – Studia (nie)stacjonarne/ Sylabusy do planu studiów 2019/2020.

  Wyniki zapisów zostaną przedstawione w formie ogłoszenia.