• 11 PAŹ 18

  I r. SSA II st. – Zapisy na seminarium magisterskie

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 12 do 16 października 2018 r.  zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na seminaria dyplomowe, realizowane na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2018/2019.

  Zapisy rozpoczną się 12 października o godzinie 0.00 i zakończą 16 października o godzinie 23.59.

  Student wybiera promotora z podanej poniżej listy, wpisując w polu „preferencje promotora” odpowiednią liczbę: 1 oznacza promotora, którego student wybiera w pierwszej kolejności, liczba najwyższa – promotora wybieranego w ostatniej kolejności.

  Student może w ten sposób dokonać wyboru kolejności wszystkich promotorów lub tylko niektórych.

  Studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora drogą elektroniczną w terminie zapisów, po tym terminie zostaną zapisani do promotorów, u których będą wolne miejsca.

  Lista promotorów uprawnionych do prowadzenia seminarium magisterskiego w roku akademickim 2018/2019 na pierwszym roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Administracja:

  • prof. dr hab. Janusz Sługocki
   Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
  • prof. dr hab. Andrzej Bałaban
   Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej
  • dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US
   Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
  • dr Wojciech Bożek
   Katedra Prawa Finansowego