• Zespół Badawczy Ochrony Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym

  Celem działania Zespołu jest prowadzenie badań nad wciąż aktualną i stwarzającą szerokie pole do analiz, problematyką praw człowieka. W ramach prowadzonych badań członkowie Zespołu szczególny nacisk zamierzają położyć na zagadnienia oscylujące wokół problematyki praw i wolności politycznych, jako podstawowych praw człowieka. Sfera ta wymaga szczególnego zainteresowania, zważywszy na jej znaczenie dla funkcjonowania państwa demokratycznego oraz określenia pozycji prawnej jednostki.

  Do zasadniczych obszarów badawczych Zespołu należą następujące zagadnienia szczegółowe:
  1. Wolności i prawa polityczne, ich realizacja w ustawodawstwie w kontekście standardów demokracji.
  2. Organizacja i funkcjonowanie administracji wyborczej jako gwarancje ochrony praw człowieka.
  3. Prawo do głosowania w sposób tajny w kontekście orzecznictwa sądów polskich.
  4. Zakres prawnokarnej ochrony praw wyborcy i zasady tajności głosowania.
  5. Prawo ochrony prywatności, w tym danych osobowych.

  Dyscyplina: nauki prawne

  Skład Zespołu:

  Kontakt / Contact:
  dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US/professor of the University of Szczecin,
  e-mail: jerzy.ciapala@usz.edu.pl, tel. (91) 444 28 15,
  Instytut Nauk Prawnych US/Institute of Legal Studies of the University of Szczecin

  dr Agata Pyrzyńska
  e-mail: agata.pyrzynska@usz.edu.pl, (91) 444 28 66,
  Instytut Nauk Prawnych US/Institute of Legal Studies of the University of Szczecin

  dr Radosław Zych
  e-mail: radoslaw.zych@usz.edu.pl, (91) 444 28 66,
  Instytut Nauk Prawnych US/Institute of Legal Studies of the University of Szczecin