• 27 MAJA 20
  Egzaminy dyplomowe przeprowadzane po 1 czerwca 2020 r. (do odwołania)

  Egzaminy dyplomowe przeprowadzane po 1 czerwca 2020 r. (do odwołania)

  Informacje dot. egzaminów dyplomowych przeprowadzanych po 1 czerwca 2020 r. (do odwołania).

  1. W okresie od 1 czerwca 2020 r. aż do odwołania egzaminy dyplomowe będą przeprowadzane w trybie zdalnym, czyli w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams
  (z wyjątkiem opisanym w pkt 5).

  2. Przeprowadzenie egzaminu w trybie zdalnym wymaga wniosku studenta skierowanego z jego studenckiego adresu e-mail (numer_albumu@stud.usz.edu.pl), złożonego do promotora w trybie § 3 zarządzenia nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (Wniosek – przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej  – kliknij tutaj)

  3. Promotor po otrzymaniu wniosku uzupełnia go o tytuł pracy, informację o promotorze pracy oraz proponowanym w porozumieniu ze studentem terminie egzaminu, następnie niezwłocznie przesyła wniosek mailowo do właściwego Działu Obsługi Studenta (dalej jako DOS) oraz do wiadomości Prodziekana ds. Studenckich. Przesłanie wniosku przez promotora jest równoznaczne z przyjęciem przez niego pracy.

  4. Promotor nie może odmówić wnioskowi studenta o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Jeśli promotor nie wyraża zgody na egzamin dyplomowy przeprowadzany zdalnie, przekazuje wniosek studenta zgodnie z procedurą opisaną w pkt 3 oraz informuje o braku zgody Prodziekana ds. Studenckich.

  5. Brak wniosku studenta o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym traktowany jest jako zgoda na przeprowadzenie egzaminu w kontakcie bezpośrednim w budynku Wydziału Prawa i Administracji US, z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z przepisów i wytycznych obowiązujących w chwili przeprowadzania tego egzaminu.

  6. Student, który chciałby odbyć egzamin w trybie zdalnym a nie posiada możliwości technicznych (brak komputera, oprogramowania, kamery, mikrofonu, dostępu do Internetu) zobowiązany jest złożyć wniosek opisany w pkt 2 oraz poinformować w tym wniosku promotora i Prodziekana ds. Studenckich, że chciałby skorzystać z możliwości uczestniczenia w egzaminie zdalnym w udostępnionym pomieszczeniu w budynku Wydziału Prawa i Administracji US.


  ZARZĄDZENIE NR 48/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowychw okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 
  (kliknij tutaj)