• 14 MAR 19

    Egzamin z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej

    Egzamin z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej dla studentów, którzy powtarzają przedmiot, przedmiot jest różnicą programową bądź mają ponowną rejestrację z powtarzaniem danego przedmiotu i uzyskali wyłącznie zgodę prof. dra hab. Andrzeja Bałabana na przystąpienie do egzaminu, odbędzie się dnia 2 kwietnia 2019 r. o godz. 17.30 (sala 7 budynek Al. Piastów). Egzamin w formie testu. Obowiązuje literatura zgodnie z sylabusem danego przedmiotu.