• 14 LUT 19

    Dyżury i konsultacje dydaktyczne w czasie zimowej przerwy międzysemestralnej

    W związku z par. 20 ust. 1 uchwały nr 61/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich informujemy, że w okresie zimowej przerwy międzysemestralnej, tj. od 14 do 20 lutego 2019 r., nauczyciele akademiccy nie mają obowiązku odbywania dyżurów i konsultacji dydaktycznych.

    W tym czasie nauczyciele akademiccy mogą wyznaczać dodatkowe spotkania, np. w celu umożliwienia wglądu do prac egzaminacyjnych.