• 22 MAJA 18

  Bezpłatne szkolenia internetowe dotyczące Web of Science

  Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na bezpłatne szkolenia internetowe dotyczące Web of Science. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

  Uczestnicy szkoleń dowiedzą się m.in. jak wykorzystać dostęp do darmowych i legalnych ponad 10 milionów dokumentów na Web of Scence.
  Szczegółowy plan szkoleń można znaleźć na stronie: https://www.granty-na-badania.com/2018/05/majowe-i-czerwcowe-bezpatne-szkolenia.html#.WwQI1TSFPcs

  Po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie e-mail zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.

  Przykładowe szkolenie:
  Dostęp do darmowych treści, pełnych tekstów w Web of Science
  4 czerwca 2018 r., godz. 12:00
  7 czerwca 2018 r., godz. 10:00