• 17 MAR 21
  „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” (22 III 2021, Zespół Badawczy Prawa Finansowego)

  „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” (22 III 2021, Zespół Badawczy Prawa Finansowego)

  Informujemy, że w dniu 22 marca br. o godz. 12.30 odbędzie się organizowany przez Zespół Badawczy Prawa Finansowego wykład pn. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, który wygłosi Pan Jarosław Jezierski – Koordynator Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

  Tematyka spotkania oscylować będzie wokół zagadnień związanych z prawem bankowym w obrocie elektronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia odnoszące się do funkcjonowania mediów społecznościowych, budowania oraz zarządzania hasłami w cyberprzestrzeni.

  Wykład odbędzie się w formie zdalnej – dniu 22 marca 2021 r. (poniedziałek), w godz. 12.30 – 14.15, za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

  Studentów zainteresowanych wykładem prosimy o kontakt z Panią dr Ewą Kowalewską, e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl.