Konferencje organizowane w roku 2019

Konferencja Prawo Medyczne

(Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Szczecin)

16 grudnia 2019 r., Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, sala B1

kontakt: dr Aleksandra Klich (Opiekun Koła Naukowego), tel. 91 444 2862,

e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych”

(Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Koło Naukowe Teoretyków Suicydologii)

12 grudnia 2019 r., Wydział Prawa i Administracji US

kontakt: dr Konrad Burdziak (Opiekun Koła Naukowego), tel. 91 444 28 35,

e-mail: konrad.burdziak@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Branżowa „Zmiany w prawie cywilnym procesowym”

(Wydział Prawa i Administracji US, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Izba Komornicza w Szczecinie oraz Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie)

22 października 2019 r., Sala Kongresowa Wydziału Humanistycznego US

Kontakt: mgr Michał Wojdała, 91 444 28 43, e-mail: michal.wojdala@usz.edu.pl


Aspekty prawne czynności procesowych w postępowaniach karnych Rzeczpospolitej Polski i Republiki Federalnej Niemiec

Konferencja realizowana w ramach projektu Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych.
(KWP w Szczecinie, PUM w Szczecinie, Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, WPiA w Szczecinie)

16-17 października 2019 r., Międzyzdroje

kontakt: dr Mateusz Tomczyk, tel. 91 444 28 32, e-mail: mateusz.tomczyk@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty”

(Instytut Nauk Prawnych US, Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego)

10-11 października 2019 r., Warszawa

kontakt: mgr Agata Szwed, tel. 91 444 28 77, e-mail: agata.szwed@usz.edu.pl


V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego „Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego”
(Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

8-9 kwietnia 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Ewa Kowalewska, tel. 91 444 28 13, e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl


Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej  
(Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej)

20-22 maja 2019 r., Międzyzdroje  Vienna House Amber Baltic

kontakt: dr Przemysław Kledzik, tel. 91 444 28 60, e-mail: przemyslaw.kledzik@usz.edu.pl, dr Przemysław Zdyb, tel. 91 444 28 60, e-mail: przemyslaw.zdyb@usz.edu.pl,
mgr Dominika Skoczylas, tel. 91 444 28 60, e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa dotycząca cyfryzacji

(Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Administracyjne Koło Naukowe)

marzec – kwiecień 2019 r.

kontakt: mgr Dominika Skoczylas, tel. 91 444 28 60, e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl
dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US (opiekun koła), tel. 91 444 28 58, e-mail: aleksandra.monarcha-matlak@usz.edu.pl


Konferencja Międzynarodowa 2nd Seminar of Theory and Economics of Law (II Seminarium Teorii i Ekonomii Prawa)
(Katedra Teorii i Filozofii Prawa)

wiosna 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji, obrady w języku angielskim

kontakt: dr Michał Peno, tel. 91 444 26 26
e-mail: michal.peno@usz.edu.pl


Konferencja Międzynarodowa Law and Chaos
(Katedra Teorii i Filozofii Prawa)

26 września 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Michał Peno, tel. 91 444 26 26
e-mail: michal.peno@usz.edu.pl

Informacje o wydarzeniu : https://philevents.org/event/show/72770

 


Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych dotycząca tworzenia i wykładni prawa
(Katedra Tworzenia i Wykładni Prawa oraz Koło Naukowe „Prolepsis” działające przy Katedrze Tworzenia i Wykładni Prawa)

kwiecień 2019 r.

kontakt: dr Karolina Gmerek, tel. 91 444 26 04, e-mail: karolina.gmerek@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Dyskursy prawne i prawnicze. Wykładnia prawa w teorii i w praktyce”

(Katedra Tworzenia i Wykładni Prawa oraz Koło Naukowe Prolepsis)

27 maja 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Karolina Gmerek, tel. 91 444 26 04, e-mail: karolina.gmerek@usz.edu.pl


Konferencja dotycząca zagadnień gospodarki komunalnej

(Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego)

maj 2019 r., Szczecin

kontakt: dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US , tel. 91 444 28 65, e-mail: daniel.wacinkiewicz@usz.edu.pl


Zmiany w technice prawodawczej po trzech latach od ich wejścia w życie – perspektywa teoretyczna i praktyczna
(Katedra Teorii i Filozofii Prawa)

27 marca 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Maciej Kłodawski, tel. 91 444 26 09, e-mail: maciej.klodawski@usz.edu.pl


XIV Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji „Informatyzacja. Internet. Świat wirtualny”
(Stowarzyszenie Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych oraz koła naukowe działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio”, Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”, Koło Naukowe Prolepsis, Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego „Cor civilia”, Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS, Administracyjne Koło Naukowe, Szczeciński Klub Debat)

25-26 kwietnia 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Małgorzata Żbikowska, tel. 91 444 28 32,  e-mail: malgorzata.zbikowska@usz.edu.pl (opiekun koła)


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lex Medica”

(Katedra Postępowania Cywilnego, Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”oraz IFMSA-Poland Oddział Szczecin)

26 marca 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. 91 444 28 62 e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl (opiekun koła)


VI Karnistyczne Spotkania Naukowe „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”

(Katedra Prawa Karnego oraz Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio”)

29 maja 2019 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Małgorzata Żbikowska, tel. 91 444 28 32 e-mail: malgorzata.zbikowska@usz.edu.pl (opiekun koła)


 

Konferencje organizowane w roku 2018

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska „Samorząd terytorialny
a ochrona środowiska”

(Katedra Prawa Ochrony Środowiska, współorganizator Zakład Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)

6-8 września 2018 r., Szczecin, Hotel Radisson

kontakt: dr hab. Anna Barczak, prof. US, tel. 91 444 28 10

e-mail: anna.barczak@usz.edu.pl

kontakt: mgr Adrianna Ogonowska, tel. 91 444 28 10

e-mail: adrianna.ogonowska@usz.edu.pl


Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawnohandlowych
i prawnorodzinnych

(Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego, we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN)

18-19 października 2018 r.,  Szczecin

18 października 2018 r. planowana jest uroczysta kolacja. Obrady rozpoczną się 19 października 2018 r.

kontakt: dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, tel. 91 444 28 27,  e-mail: konferencja.wpiaus.2018@gmail.com

pdfZaproszenie

Ikona dokument WordFormularz zgłoszeniowy

 

Skład Rady Naukowej:  Skład RN Konferencji „Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawnohandlowych i prawnorodzinnych.

Program:  Program Konferencji „Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawnohandlowych i prawnorodzinnych.


IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Finansów
i Prawa Finansowego  „Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy”

(Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

17 kwietnia 2018 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Ewa Kowalewska, tel. 91 444 28 13, e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl


Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „4 Forum Prawa Mediów Elektronicznych”

(Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US, współorganizatorzy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu; CBKE; Instytut Prawa Technologii Informacyjnych, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)

10-11 kwietnia 2018 r., Wrocław, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

kontakt: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, tel. 91 444 28 57 e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl

kontakt: dr Karolina Ziemianin, tel. 91 444 28 44, e-mail: karolina.ziemianin@usz.edu.pl


Etyczne problemy współczesnego prawa

(Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Koło Naukowe „CogitUS”)

25 kwietnia 2018 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr Michał Peno, tel. 91 444 26 26, e-mail: michal.peno@usz.edu.pl


V Karnistyczne Spotkania Naukowe „Okoliczności wyłączające przestępność czynu w ujęciu interdyscyplinarnym”

Katedra Prawa Karnego oraz Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio”

23-24 maja 2018 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: ksn.konferencja@gmail.com

kontakt: mgr Łukasz Buczek, e-mail: lukasz.buczek@usz.edu.pl


Ochrona danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO

(Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Administracyjne Koło Naukowe WPiA US)

9 maja 2018 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

kontakt: dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US (opiekun koła), tel. 91 444 28 58, e-mail: aleksandra.monarcha-matlak@usz.edu.pl


1st Seminar of Theory and Economics of Law (I Seminarium Teorii i Ekonomii Prawa)

17  października 2018 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji, seminarium w języku angielskim

kontakt: dr Michał Peno, tel. 91 444 26 26, e-mail: michal.peno@usz.edu.pl


W jakiej Unii Europejskiej Polska – Jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja Współpracy Międzynarodowej

11-12 października 2018 r., Warszawa, Katedra Prawa Międzynarodowego, współorganizatorzy Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego oraz Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis.

kontakt: dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, tel. 91 444 28 55

e-mail: ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl

kontakt: mgr Agata Szwed, tel. 91 444 28 77, e-mail: agata.szwed@usz.edu.pl


Oblicza mediacji w sprawach cywilnych. Przedsiębiorca – konsument – mediator

(Katedra Postępowania Cywilnego, współorganizatorzy: Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Północny Związek Pracodawców)

14 listopada 2018 r., Szczecin, Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego, Sala Senatu

kontakt: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, tel. 91 444 28 57, e-mail: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl

kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. 91 444 28 62 e-mail: aleksandra.klich@usz.edu.pl


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca bez barier”

(Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej wraz z PFRON i ZUS )

11 grudnia 2018 r., Koszalin, Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomiczny

kontakt: dr Mikołaj Rylski, tel. 91 444 28 51, e-mail: mikolaj.rylski@usz.edu.pl

 


Konferencje zorganizowane w latach ubiegłych

 • 2017

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość” połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego 

  (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis, International Law Association – Grupa Polska)

  17-19 maja 2017 r., Szczecin-Międzyzdroje

   

  kontakt: dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, tel. (91) 444 28 55
  e-mail: e.cala-wacinkiewicz@wpiaus.pl


  II Konferencja Romanistyczna „Civis Romanus sum. Problem interpretacji  tekstu źródłowego. In memoriam Professoris Janusz Sondel”

  (Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

  29 listopada 2017 r., Pałac Małkocin

   

  kontakt: dr Marek Tkaczuk, tel. (91) 444 28 73
  e-mail: marek.tkaczuk@wpiaus.pl


   Trzecie Forum Prawa Mediów Elektronicznych „E-usługi” połączone z Drugim Młodym Forum Prawa Mediów Elektronicznych „E-usługi”

  (Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i funkcjonujące na Wydziale Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE); Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej)

   4-5 kwietnia 2017 r., Technopark Szczecin

   

  kontakt:
  dr Aleksandra Klich, tel. (91) 444 28 44,
  e-mail: aklich.prawo@gmail.com;

  mgr Karolina Ziemianin,
  e-mail: karolina.ziemianin@usz.edu.pl


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów „Prawo w Medycynie”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

   

  kontakt: dr Aleksandra Klich, tel. (91) 444 28 44
  e-mail: aklich.prawo@gmail.com


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Międzynarodowe  i europejskie postępowanie egzekucyjne”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  1 grudnia 2017 r., Szczecin, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, ul. Mickiewicza 64 (Nowa Aula)

   

  kontakt: mgr Karolina Ziemianin
  e-mail: karolina.ziemianin@usz.edu.pl


  IV Karnistyczne Spotkania Naukowe „Strona podmiotowa przestępstwa”

  (Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” we współpracy z Katedrą Prawa Karnego)

  18-19 maja 2017 r., Szczecin, Aula Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

  e-mail: ksn.konferencja@gmail.com
  http://konferencja.ksn.edu.pl


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyczne problemy współczesnego prawa”

  (Koło Naukowe „CogitUS” im. Dostojewskiego, Tołstoja i Sołżenicyna)

  6 czerwca 2017 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji


   Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Podmiot leczniczy. Lekarz. Pacjent”

  (Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US, Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis” WPiA US)

  21 czerwca 2017 r., sala plenarna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie.

   

  e-mail: konfmedyczna2017@gmail.com


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona tajemnicy w postępowaniu cywilnym i karnym”

  (Katedra Postępowania Karnego oraz Katedra Postępowania Cywilnego WPiA, Instytut Służb Publicznych i Przedsiębiorczości – Stowarzyszenie)

  11 października 2017 r.

   

  kontakt: karolina.ziemianin@usz.edu.pl

  michal.wojdala@wpiaus.pl

  Program konferencji


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europa w świecie: czas przełomu”

  (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA US, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakład Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Administracji i Prawa Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

  6 października 2017 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

   

  kontakt: dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, tel. (91) 444 28 55


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego”

  (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA US, International Law Association – Grupa Polska; Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis)

  12-13 października 2017 r., Warszawa


  Konferencja Naukowa „25 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych. Ocena dokonań i perspektywy”

  (Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA US)

  11 grudnia 2017 r., sala 217, WPiA US


  III Kongres Nauk Sądowych „Status biegłego w Polsce”

  (współorganizator Katedra Postępowania Cywilnego WPiA US)

  18 listopada 2017 r., Warszawa, Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

   

  www. https://3kns.pl/3_KONGRES_NAUK_SADOWYCH


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochronna funkcja prawa pracy a wyzwania współczesnego rynku pracy”

  (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej wraz z Katedrą Prawa Pracy WPiA UMK w Toruniu)

  1 grudnia 2017 r., Pobierowo


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uchwała krajobrazowa – aspekty prawne”

  (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Prezydent Miasta Szczecin)

  8 września 2017 r., Szczecin, Technopark Pomerania

 • 2016

  Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w Kościele”

  (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA US we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetem Opolskim)

  25 lutego 2016 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


  III Karnistyczne Spotkania Naukowe

  (Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio” we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio”)

  14-16 marca 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji


  Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Wykładnia prawa. Zagadnienia teoretycznoprawne, filozoficznoprawne i dogmatycznoprawne”

  (Koło Naukowe „Prolepsis” i Koło Naukowe im. Zygmunta Ziembińskiego)

  12 kwietnia 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

   

  kontakt: konferencja.wykladnia@gmail.com


  II Spotkanie Naukowe Komitetu Naukowego czasopisma elektronicznego „Sapientia Iuris. Prawo rzymskie i kanoniczne. Historia prawa”

  (Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno – Prawnych)

  12-14 czerwca 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

   

  kontakt: dr hab. prof. US Ewa Gajda  91 444 28 23

  e-mail: egajda@mec.univ.szczecin.pl


  Zjazd Cywilistów „Prawo kontraktów”

  (Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego)

  21-23 września 2016 r., Międzyzdroje

   

  kontakt: mgr Adriana Tomczyk 91 444 28 19

  e-mail: adriana.tomczyk@wpiaus.pl
  zjazdcywilistow@gmail.com


  Forum Prawa Mediów Elektronicznych „Europa cyfrowa”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  6-7 kwietnia 2016 r., Opole

   

  kontakt: dr Aleksandra Klich  91 444 28 44
  e-mail: aklich.prawo@gmail.com


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody prawnicze wobec informatyzacji postępowania cywilnego”

  (Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Uniwersytet Wrocławski i funkcjonujące na nim Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej)

  10 czerwca 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

   

  kontakt: dr Aleksandra Klich 91 444 28 44
  e-mail: aklich.prawo@gmail.com
  katedrakpc@gmail.com


  Seminarium międzynarodowe „Bezpieczeństwo w multicentrycznych społeczeństwach”

  (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego)

  28 listopada-2 grudnia 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

  obrady prowadzone w języku angielskim

   

  kontakt: dr Magdalena Michalak 91 444 28 66

  e-mail: magdalena.michalak@wpiaus.pl 


  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finansowoprawne aspekty działalności sportowej”

  (Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

  30-31 maja 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji


  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego „Bank i pieniądz w Polsce i na świecie (aspekty prawne)”

  (Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS)

  6 grudnia 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

   

  kontakt: dr Wojciech Bożek 91 444 28 13

  e-mail: wojciech.bozek@wpiaus.pl


  Studencka Konferencja Naukowa „Finansowanie i realizacja zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny”

  Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego)

  28 listopada 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

   

  kontakt: ewa.koniuszewska@wpiaus.pl


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postępowanie egzekucyjne i inne postępowania wykonawcze”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  16 listopada 2016 r., Szczecin, Wydział Prawa i Administracji

   

  kontakt: katedrakpc@gmail.com


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pojęcie utworu w prawie autorskim (ze szczególnym uwzględnieniem utworu naukowego i technicznego)”

  (Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego przy współudziale Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w Kielcach)

  14 grudnia 2016 r., Szczecin

   

  kontakt: dorota.sokolowska@wpiaus.pl

 • 2015

  Forum Prawa Mediów Elektronicznych „Płatności Elektroniczne. Prawne, finansowe i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  26 III 2015, Wrocław

  Konferencja współorganizowana z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

  Strona Konferencji>>>>


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  16 IV 2015, Szczecin

  Konferencja współorganizowana z Uniwersytetem Opolskim


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  15-16 X 2015, Lublin

  Konferencja współorganizowana z Uniwersytetem Wrocławskim i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Komornik sądowy w polskim systemie prawnym”

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  2 X 2015, Szczecin


  XVI polsko-czesko-słowacka Konferencja prawa ochrony środowiska „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska”

  (Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Prawa Ochrony Środowiska oraz Instytut Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu)

  5-8 IX 2015, Pogorzelica


  I. Ogólnopolska Konferencja Romanistyczna „Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki”

  (Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

  18-20 IX 2015, Szczecin


  Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego „System podatkowy w Polsce – jego rola i znaczenia w procesach gospodarowania”

  (Katedra Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe FiskUS)

  9 XII 2015, Szczecin


  Konferencja „Szczególny status gminy uzdrowiskowej z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy uzdrowiskowej”

  (Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego oraz Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego)

  25 V 2015, Szczecin


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”

  (Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

  23 X 2015, Szczecin


  Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa “Prawnoadministracyjna regulacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i w Unii Europejskiej”

  (Administracyjne Koło Naukowe)

  1-2 VI 2015, Szczecin


  II Kongres Nauk Sądowych

  (Katedra Postępowania Cywilnego)

  20 VI 2015, Warszawa

  Konferencja organizowana wspólnie z 26 podmiotami.


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne oblicze arbitrażu i mediacji. Teoria i praktyka”

  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego w Szczecinie we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie i Kołem Naukowym Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”. Także we współpracy z Północnym Związkiem Pracodawców)

  1 XII 2015, Szczecin


  Konferencja Sapientia Iuris

  (Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych)

  30 IV 2015, Szczecin

 • 2014

  Polsko-niemiecki projekt badawczy „Transformacja polityki energetycznej w Niemczech, a wdrożenie energii atomowej w Polsce?”

  8 października 2014 r, Berlin

  5 listopada 2014 r., Szczecin

  Konferencja została zorganizowana przez Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych (ZfRV) na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus, a także Polsko-Niemieckie Centrum Badawcze Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska (GP PLEN) oraz Uniwersytet Szczeciński.


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informatyzacja postępowania cywilnego – Teoria i praktyka”

  5 listopada 2014 r. Szczecin

  Konferencję zorganizowała Katedra Postępowania Cywilnego.


  XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii  Europejskiej”

  21-24 września 2014 r., Szczecin oraz Berlin

  Konferencję zorganizowała Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego.


  Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość”

  29-31 maja 2014 r., Międzyzdroje

  Konferencję zorganizowała Katedra Prawa Finansowego.


  Konferencja „Współczesne problemy prawa cywilnego procesowego. Doświadczenia polskie i litewskie”

  9 kwietnia 2014 r., Szczecin

  Konferencję zorganizowała Katedra Postępowania Cywilnego.


  V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów i Doktorantów „50 lat służby Kodeksu Cywilnego na rzecz obywateli”

  29-30 maja 2014 r., Szczecin


  Konferencja Naukowa II Karnistyczne Spotkania Naukowe

  26-28 listopada 2014 r., Szczecin

  Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Nauk Penalnych, działające przy Katedrze Prawa Karnego.


  Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Finansów i Prawa Finansowego  „Współczesne problemy bankowości”

  2 grudnia 2014 r., Szczecin

  Konferencję zorganizowało Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS.


  Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Protecion of the gender-based violence victims in the European Union”

  10-11 lipca 2014 r., Szczecin

  Konferencja zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej na WPiA US  przy współpracy jednostek: Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie, Uniwersytetu Rovira i Virgili w Tarragonie, Bułgarskiego Stowarzyszenia Sędziów. Stanowiła część grantu EPOGENDER realizowanego przez wyżej wymienione jednostki i finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu DAPHNE I.

 • 2013

  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce”

  28-30 kwietnia 2013 r.

  Konferencję współorganizowała Katedra Prawa Ochrony Środowiska.


  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach”

  18 października 2013 r., Sala Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

  Organizatorem była Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego wraz z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 • 2012

  Rynek energii elektrycznej w nowej perspektywie prawa energetycznego

  6 listopada 2012 r.


  Konferencja naukowa  „Związki partnerskie – debata na temat projektowanych zmian prawnych

  20 stycznia 2012 r.

  Konferencję zorganizowała Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego.


  Międzynarodowa Konferencja „Climate Change, Economy, Law and Society – Interactions in The Baltic Sea Region”

  28-30 maja 2012 r.

  Konferencja była zorganizowana przez: 5 wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Humanistyczny) oraz Institute for Coastal Research Helmholtz Zentrum Geesthacht (Niemcy), University of Greifswald (Niemcy), Polską Akademię Nauk, Oddział w Gdańsku, University of Rostock (Niemcy), International Baltex Secretariat, Akademię Morską w Szczecinie, Károly Róbert University College Gyöngyös (Węgry), Leibniz Institute for Baltic Research Warnemünde (Niemcy), a także Polską Fundację Przedsiębiorczości.


  XVIII National Polish Legal Clinics Conference „Development and new trends in legal education”

  13-16 września 2012 r., WPiA US Szczecin – Świnoujście

  Konferencja połączona była z dorocznym Ogólnopolskim Zjazdem Dziekanów Uniwersyteckich Wydziałów Prawa, w którym udział wzięło 43 dziekanów i prodziekanów reprezentujących 17 Wydziałów Prawa.


  Seminarium Naukowe „Konstytucyjny system źródeł prawa po 15 latach obowiązywania Konstytucji RP”

  18 października 2012 r., Szczecin