• 04 MAJA 22
  Konkurs z wiedzy z prawa karnego procesowego – zgłoszenia do 9 maja 2022 r.

  Konkurs z wiedzy z prawa karnego procesowego – zgłoszenia do 9 maja 2022 r.

  Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów studiujących na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy są zainteresowani poszerzaniem wiedzy z zakresu tej dziedziny prawa.

  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie swojego udziału poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i przesłanie go na adres e-mail: marta.jasinska@usz.edu.pl do dnia 9 maja 2022 r.

  Konkurs obejmuje materiał z zakresu prawa karnego procesowego (statyka i dynamika) według stanu prawnego obowiązującego na dzień przeprowadzenia Konkursu. Konkurs składa się z jednego etapu: Etap I: test jednokrotnego wyboru, składający się z 45 pytań z czterema wariantami odpowiedzi oraz jednego stanu faktycznego (kazusu) – czas 90 minut.

  REGULAMIN (kliknij tutaj)

  Nagrodą dla Laureata Konkursu (I miejsce) jest ocena bardzo dobra z dynamiki lub statyki postępowania karnego lub ocena bardzo dobra z przedmiotu postępowanie karne w roku akademickim 2022/2023 w zależności od kierunku studiów realizowanych przez laureata

  Kontakt: marta.jasinska@usz.edu.pl

  Zapraszamy do udziału!