• 21 LIP 20
  Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych

  Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych

  Uprzejmie prosimy się o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminów dyplomowych.

  • obrony będą odbywały się w terminach od 19.06.2020 do 22.07.2020,
   a następnie 14-25.09.2020;
  • aby odebrać dyplom w Dziale Obsługi Studenta bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie się (telefonicznie lub mailowo) na wizytę;
   informacje dotyczące obron znajdują się na stronie:
   https://wpia.usz.edu.pl/przed-egzaminem/ a w razie pytań lub wątpliwości należy zgłosić się mailowo lub telefonicznie do DOS;
  • praca dyplomowa powinna być złożona (przynajmniej wersja elektroniczna) promotorowi co najmniej 14 dni przed obroną;
  • wersję papierową pracy można złożyć w DOS później (przed odbiorem dyplomu) wraz z pozostałymi dokumentami (lub przesłać pocztą):
   – cztery zdjęcia w formacie 45×65 mm (lub pięć zdjęć, jeśli student chce otrzymać odpis dyplomu w języku obcym);
   – potwierdzenie uiszczenia opłaty za dyplom; Opłatę za dyplom należy uiścić na indywidualny numer konta. Indywidualny numer konta dostępny jest dla studenta w systemie e-dziekanat oraz wskazany jest w umowie o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne. Wysokość opłaty za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł. Informacje odnośnie wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów dostępne są w zakładce Opłaty oraz na stronie DOS: http://studenci.usz.edu.pl/oplaty-za-studia/
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę dla Akademickiego Biura Karier – (ankietę należy wypełnić na swoim profilu w systemie e-dziekanat, a następnie wydrukować)
  • nie obowiązuje karta obiegowa;
  • każdy student, który chce otrzymać zaświadczenie o ukończeniu studiów powinien zgłosić się do DOS (zgodnie z obowiązującymi zasadami, szczegóły na stronie https://dos.usz.edu.pl/narutowicza/)
  • pracę dyplomową recenzentowi przekazuje promotor (lub prosi o to seminarzystę) – obecnie w wersji elektronicznej.