Spotkanie otwarte/organizacyjne Koła Naukowego Prawa Sportowego – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego