Przełożony dyżur dr hab. Krystyny Nizioł, prof. US – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego