• 09 LIS 17

  mgr Kamila Kraszewska

  Stanowisko: Doktorant

  telefon służbowy: (91) 444 28 32
  e-mail: kamila.kraszewska@outlook.com

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 302

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12:00–12:45
  Konsultacje:  
  poniedziałek, godz. 10.45 – 11.30
  (od 18.XII – wtorek, godz. 11.45 – 12.30)
  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 
  13,27.X, 24.XI, 8.XII godz. 18.45 – 19.30; 20.I godz. 10.45 – 11.30

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Rozwój unormowań dotyczących ochrony pokrzywdzonego w polskim procesie karnym, (w:) K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych, Tom 2, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017, s. 39-49. ISBN 978-83-65374-39-4.
  2. Wielowymiarowość odpowiedzialności za zmowy przetargowe, (w:) K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych, Tom 4, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017, s. 35-44. ISBN 978-83-65374-62-9.