• 09 LIS 17

  mgr Kamila Kraszewska

  Stanowisko: Doktorant

  telefon służbowy: (91) 444 28 32
  e-mail: kamila.kraszewska@outlook.com

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 302

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12:00–13:00
  Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
  24.03.2018 r., godz. 12.40-13.40
  15.04.2018 r., godz. 13.35-14.35
  19.05.2018 r., godz. 12.40-13.40
  2.06.2018 r., godz. 12.40-13.40
  16.06.2018 r., godz. 12.40-13.40
  23.06.2018 r., godz. 13.45-14.45

  Tygodniowy rozkład zajęć - mgr Kamila Kraszewska

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Rozwój unormowań dotyczących ochrony pokrzywdzonego w polskim procesie karnym, (w:) K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych, Tom 2, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017, s. 39-49. ISBN 978-83-65374-39-4.
  2. Wielowymiarowość odpowiedzialności za zmowy przetargowe, (w:) K. Pujer (red.), Problemy nauk prawnych, Tom 4, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017, s. 35-44. ISBN 978-83-65374-62-9.