IV r. SSP – Postępowanie cywilne – informacja o sali – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego