II r. SSA II st. – Przełożone zajęcia dra Kledzika z dn. 17.05.2018 r. – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego