• 13 MAR 18

  II, III, IV i V SSP i NSP – ogłoszenie dra P. Katnera

  Informuję, że egzamin dla studentów II, III, IV i V SSP i NSP (w tym
  różnice programowe, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie roku itp.) z  przedmiotu Prawo cywilne – część ogólna, którzy:
  – pisali egzamin w dniu 23.02.2018 r. w ramach I terminu i nie uzyskali oceny pozytywnej, a przysługuje im prawo do kolejnego podejścia, albo
  – nie uzyskali oceny pozytywnej z I terminu i mają usprawiedliwioną
  przez Dziekana nieobecność na terminie egzaminu w dniu 23.02.2018 r., albo
  – mają usprawiedliwioną przez Dziekana nieobecność na terminie egzaminu w dniu 23.02.2018 r. jako terminie warunkowym, albo
  – nie uzyskali w tym roku oceny pozytywnej z I i II terminu egzaminu i  chcieliby przystąpić przedterminowo do terminu warunkowego w tym roku akademickim, albo
  – z innego tytułu przysługuje im prawo do podejścia do egzaminu w tym roku akademickim poza sesją,

  odbędzie się w dniu 20.03.2018 r. o godz. 17.00, s. 114 (al. Piastów).

  dr Przemysław Katner