I SSP – wgląd do prac egzaminacyjnych z Logiki prawniczej – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego