Dodatkowe konsultacje mgr Dominiki Skoczylas – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego