• 09 WRZ 17

    Zmiana terminów II tury egzaminów dyplomowych – wrzesień 2017 r.

    Dziekanat informuje, że na stronie Wydziału w zakładce o Wydziale – Akty prawne – Zarządzenia Dziekana Obowiązujące zostało opublikowane Zrządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji (41/2016/2017) w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia harmonogramów czynności dotyczących trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym i wyznaczenia terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2016/2017.