• 10 MAJA 18

  XVI edycja konkursu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

  Urząd Patentowy RP ogłasza XVI edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

  Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

  Termin składania prac: 16 października 2018 r.

  Rozstrzygnięcie Konkursu: 16 listopada 2018 r.

  Prace należy dostarczyć na adres:
  Urząd Patentowy RP
  al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  pokój 419
  z dopiskiem „konkurs na pracę”

  Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

  Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na  stronie internetowej Urzędu Patentowego.