• 25 WRZ 21

    Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym – szkolenie dla pracowników WPiA US

    Uprzejmie informujemy, że w dniach 29 i 30 września b.r. w sali nr 317 Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US, przy ul. A. Mickiewicza 16 w Szczecinie odbędzie się szkolenie z zakresu nowoczesnych technik kształcenia dla pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

    Szkolenie pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym” poprowadzi Pan Tomasz Cichocki w pięciogodzinnej formie warsztatów (korzystanie przez uczestników z własnych narzędzi) – stacjonarnie, każdego dnia w godz. 10.00 – 14.15.

    Celem warsztatów jest podniesienie miękkich kompetencji Pracowników Wydziału w zakresie wykorzystania technologii podczas zajęć o charakterze wykładowym i ćwiczeniowym, co zostanie potwierdzone certyfikatem uczestnictwa.

    Serdecznie zapraszamy.