• 27 LUT 20
    Wykłady na WPiA dla szkół średnich

    Wykłady na WPiA dla szkół średnich

    Informujemy, że dnia 27 lutego br. na Wydziale Prawa i Administracji US odbyły się kolejne wykłady z cyklu wykładów organizowanych na WPiA dla uczniów szkół średnich.

    Wykład „Dowody w postępowaniu karnym” poprowadziła dr Marta Jasińska, natomiast wykład pt.: „Podstawy odpowiedzialności karnej” wygłosił dr Mariusz Nawrocki.

    Na wykładach obecni byli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach oraz Liceum Ogólnokształcącego w Szczecińskiej Szkole Florystycznej w Szczecinie.