• 24 MAR 21
  „Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać?” (Zespół Badawczy Prawa Finansowego, KN FiskUS)

  „Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać?” (Zespół Badawczy Prawa Finansowego, KN FiskUS)

  Informujemy, że w dniu 8 kwietnia br. o godz. 18.00 odbędzie się organizowany przez Zespół Badawczy Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe FiskUS wykład Pana Jarosława Jezierskiego, Koordynatora Regionalnego Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem pn. „Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać?” .

  Celem wykładu jest wprowadzenie w tematykę dotyczącą minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące budowania wiarygodności finansowej oraz korzyści, jakie płyną z pozytywnej historii kredytowej. Ponadto, omówione zostaną także zasad funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej.

  Wykład odbędzie się w formie zdalnej – dnia 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 18.00.

  Każdy uczestnik spotkania otrzyma imienny certyfikat, potwierdzający udział w wykładzie.

  Studentów zainteresowanych wykładem prosimy o kontakt z Panią dr Ewą Kowalewską, e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl.

  Organizatorem spotkania jest Zespół Badawczy Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS.