• 25 STY 21
  Webinarium „NextGenerationEU – w kierunku zielonego rozwoju Pomorza Zachodniego”

  Webinarium „NextGenerationEU – w kierunku zielonego rozwoju Pomorza Zachodniego”

  Informujemy, że dnia 25 stycznia br. odbyło się webinarium pn. „NextGenerationEU – w kierunku zielonego rozwoju Pomorza Zachodniego”. 

  Organizatorami spotkania byli: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin, prowadzony przez Sekretariat do spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Podczas webinarium swoje wystąpienia zaprezentowali:

  dr Rafał Kuligowski (Akademia Pomorska w Słupsku) – NextGenerationEU – Plan odbudowy Europy

  Piotr Maciej Kaczyński (Centrum Stosunków Międzynarodowych) – Jaką część planu odbudowy Europy stanowi Europejski Zielony Ład?

  Weronika Bukała (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) – Prezentacja projektu „Pomorze Zachodnie – Zielony Region”

  Moderację prowadziła, a także zaopatrywała w komentarz wystąpienia Prelegentów dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Podczas webinarium nie zabrakło ożywionej dyskusji z ciekawymi pytaniami, a obrady zgromadziły blisko 80 uczestników.