• 15 LIS 19

    V SSP – zajęcia z przedmiotu Zasady techniki normotwórczej z dr K. Gmerek

    Informujemy, iż zajęcia z przedmiotu Zasady techniki normotwórczej z dr Karoliną Gmerek dla studentów V SSP zaplanowane na dzień 26 listopada br. zostają odwołane i będą odrobione w dniu 19 listopada br. według harmonogramu:

    gr. 7 – godz. 10.00, sala 103 ( Piastów),

    gr. 1 – godz. 11.45, sala 103 ( Piastów),

    gr. 6 – godz. 13.30, sala 103 ( Piastów).