• 15 MAJA 19

    V r. SSP – Wpisy z Prawa wykroczeń

    Studenci uczestniczący w zaliczeniu z przedmiotu Prawo wykroczeń V SSP proszeni są o przybycie w dniu 16 maja 2019 r. o godzinie 15:00 do sali 117 celem uzyskania wpisu do indeksu. Prosi się również o uzupełnienie indeksu w zakresie uzyskanej oceny.