• 07 CZE 19

    Uroczystość absolutoryjna 2019 – zapisy

    Informujemy, że rozpoczęły się zapisy na uroczystość absolutoryjną, która odbędzie się 28 czerwca 2019 r. Aktywny udział w uroczystości mogą wziąć osoby, które rozliczą się z dziekanatem, w tym złożą zaakceptowaną przez promotora pracę magisterską do dnia 14 czerwca 2019 r.

    Koszt udziału w absolutorium wynosi 55zł, w którym zawiera się wypożyczenie tóg, zakupienia biretów, kwiatów oraz usługa fotografa.

    Osoby deklarujące chęć udziału w uroczystości absolutoryjnej prosimy o przesłanie do 30 maja br. skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia, podając w treści maila imię i nazwisko, numer indeksu, wzrost i obwód głowy na adres e-mail: absolutorium2019wpia@gmail.com.

    Wzór oświadczenia dostępny jest pod adresem: http://bit.ly/absolutoriumwpia