• 21 GRU 20
    Ukończenie realizacji inwestycji – SALA ROZPRAW na WPiA US!

    Ukończenie realizacji inwestycji – SALA ROZPRAW na WPiA US!

    Z przyjemnością informujemy, że staraniem władz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zrealizowaliśmy inwestycję – Sala Rozpraw na WPiA US.

    Zajęcia w ramach „Sali Rozpraw” – jako uzupełnienie przedmiotów już realizowanych w procesie kształcenia – będą miały za zadanie umożliwić zdobycie wiedzy praktycznej, poprzez zaznajomienie studentów z tajnikami pracy na sali sądowej.

    Wyrażamy nadzieję, że przedsięwzięcie cieszyć się będzie Państwa uznaniem, a nowa inicjatywa przyniesie wymierne efekty w procesie dydaktycznym, realizowanym na naszym Wydziale.