• 18 GRU 20
    Uchwała Komisji konkursowej w sprawie wyboru kandydata do objęcia funkcji Dziekana WPiA US

    Uchwała Komisji konkursowej w sprawie wyboru kandydata do objęcia funkcji Dziekana WPiA US

    Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 grudnia br. Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu w sprawie objęcia funkcji i zatrudnienia na stanowisku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego jednogłośnie podjęła uchwałę o wyborze Pani dr hab. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, prof. US jako kandydata do objęcia funkcji i zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

    Rozstrzygającym etapem procedury konkursowej będzie powołanie Pani Profesor przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

    Pani Profesor życzymy powodzenia w ostatnim etapie postępowania konkursowego.