• 05 CZE 21
   „Transport i mobilność w regionie – 2021” – ankieta dla mieszkańców gmin woj. zachodniopomorskiego

   „Transport i mobilność w regionie – 2021” – ankieta dla mieszkańców gmin woj. zachodniopomorskiego

  Pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w ankiecie „Transport i mobilność w regionie 2021”.

  Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa odnośnie ich potrzeb i zachowań transportowych, co pomoże w skuteczniejszym określeniu celów polityki transportowej województwa zachodniopomorskiego w nadchodzących latach.

  Ankieta dostępna jest na stronie: rbgp.pl/rpt-ankieta/

  Zebrane dane posłużą m.in. do wsparcia opracowywanego dokumentu pod nazwą „Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”, zawierającego zarówno zestawienie celów polityki transportowej województwa, odpowiadających nowym wyzwaniom i możliwościom rozwojowym naszego regionu, jak i zawierającego listę działań, również inwestycyjnych, pozwalających na ich realizację.

  Badanie ma charakter anonimowy a jego ostateczne wyniki zostaną udostępnione publicznie. Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Firefox.

  W razie jakichkolwiek pytań czy problemów technicznych związanych z ankietą prosimy o kontakt na adres: ankieta.rpt@rbgp.pl

  Dziękujemy za każdy oddany głos!

  Regionalne Biuro
  Gospodarki Przestrzennej
  Województwa Zachodniopomorskiego