• 22 CZE 20
  Szkolenie BHP dla studentów

  Szkolenie BHP dla studentów

  Informujemy, że uruchomiona została platforma szkoleniowa bhp dla studentów. Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.


  Szkolenie dostępne jest od dnia 17 czerwca 2020 roku do końca sesji letniej 19/20.

  INSTRUKCJA
  1. W celu rozpoczęcia szkolenia należy zalogować się za pomocą indywidualnego konta studenta/doktoranta w domenie stud.usz.edu.pl (Office365) na stronie https://e-studia.usz.edu.pl/login/index.php a następnie wybrać odpowiednia kategorię i szkolenie.
  2. Szkolenie składa się z niżej wymienionych modułów:
  • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp
  • bhp w pomieszczeniach uczelni
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy
  • Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  3. Należy zapoznać się z materiałami i następnie wykonać test (możliwe są trzy podejścia).