• 14 LIP 21
  Szkolenia dla pracowników US w ramach projektu „MaximUs dostępności”

  Szkolenia dla pracowników US w ramach projektu „MaximUs dostępności”

  Serdecznie zapraszamy do udziału w  szkoleniach organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie ze Stowarzyszeniem  „Twoje Nowe Możliwości”.

  W ramach projektu,  dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, zostały przygotowane szkolenia, mające na celu zwiększenie świadomości pracy z osobami niepełnosprawnymi.

  Kolejne edycje szkoleń dedykowane są poszczególnym grupom.

  BLOK 1 – Szkolenie świadomościowe dla wszystkich pracowników US  (15 lipca 2021, 12 i 19 sierpnia 2021 r.)

  BLOK 2 – Szkolenia specjalistyczne dla kadry naukowo-dydaktycznej

  BLOK 3 – Szkolenia specjalistyczne dla kadry administracyjnej i pomocniczej

  BLOK 4 – Warsztaty dla kadry zarządzającej

  ZAPISY NA SZKOLENIA: maximusdostepnosci-tnm.clickmeeting.com

  J.KAMOLA@TNM.ORG.PL, TEL. 506 – 958 – 872

  Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.